7000-5055, 8876-5555

Хятадад сурах гэж буй хүн бүрт зориулав